Lpg in de kampeerauto? Doe maar niet…

Lpg-tanks die worden gebruikt als bron om te stoken, koelen en te koken zijn vaak onderwerp van discussie op diverse fora. Het is bijna onmogelijk om alle informatie aan elkaar te knopen. Ook ontdekte wij veel misinformatie op diverse en veel gelezen websites.

Als we alles lezen lijkt het gebruik van Lpg-tanks in de praktijk eigenlijk alleen maar voordelen te hebben. Het gebruik van Lpg is schoon, goedkoop en bijna overal verkrijgbaar. Ook zijn de nieuwe dampgastanks met 80% vulbeveiligingen die op internet te koop worden aangeboden vaak goed uitgerust en beveiligd, net als de apparaten die je eraan kunt koppelen. Het ziet er allemaal keurig uit.

Als we alle informatie goed tot ons nemen is er eigenlijk maar één groot probleem: je mag een Lpg-gastank uitsluitend gebruiken voor voortstuwing en niet voor huiselijk gebruik.

Dus wanneer je gaat tanken bij een tankstation loop je het risico dat het tankstation je weigert. In de wettekst staat – samenvattend – dat de afleverzuil van het tankstation in Nederland uitsluitend LPG mag leveren aan brandstofreservoirs die speciaal zijn ingericht voor de aandrijving van motorvoertuigen en daar ook aan zijn bevestigd en voor de voeding van verwarmingssystemen voor gebruik in motorvoertuigen op de weg. (De officiële wet kun je hier lezen.)

Gebruikers die zich niet aan deze wet houden kunnen in Nederland een fikse boete krijgen. De tankstations die zich niet aan de wet houden kunnen zelfs worden gesloten. De milieudiensten in de diverse gemeentes zijn inmiddels behoorlijk scherp geworden op de handhaving van deze wet en dus is het logisch dat tankstations stringent optreden tegen klanten die toch hun Lpg-tank volgooien aan de pomp.

Voor de kampeerautobezitter is het natuurlijk erg verwarrend dat Lpg-installaties voor huishoudelijk gebruik in een kampeerauto wel mogen worden ingebouwd en dat je de tanks gewoon kunt kopen maar dat je de tank vervolgens niet mag vullen.

Zo komt het dat in Nederland heel veel kampeerauto’s gewoon met een losse Lpg-fles rondrijden. Soms zelfs met de vulnippel keurig aan de buitenzijde gemonteerd. Maar indien de Lpg-installatie niet voor de voortstuwing zorgt mag het dus echt niet!

Buitenland

Er zijn (gek genoeg) geen Europese regels m.b.t. tot het tanken en gebruiken van Lpg. Je kunt in Duitsland onder voorwaarden Lpg tanken en gebruiken, maar andere landen hanteren weer hele andere regels. Het is daardoor onbegonnen werk om alle regels in het buitenland op te schrijven. Daarbij kunnen de regels zelfs per tankstation verschillen.

Zo heeft Total een totaal verbod op het tanken van Lpg en kun je in Italië 2 tot 4.000 euro boete krijgen als je niet voldoet aan de regels.

Je kunt je dan ook afvragen of het gebruik van Lpg in de kampeerauto wel zo’n goede oplossing is. Inmiddels zijn er voldoende goede alternatieven voor Lpg en de voordelen wegen realistisch gezien niet meer op tegen de nadelen.

Het kaartje hieronder geeft globaal weer wat je kunt verwachten bij het tanken van Lpg in Europa.

  • Rode gebieden > Lpg tanken verboden.
  • Gele gebieden > Lpg tanken onder voorwaarden toegestaan
  • Groene gebieden > Lpg tanken toegestaan
  • Witte gebieden >  Onbekend.