Is het slim om je kampeerauto te verhuren?…

We zien de laatste tijd steeds meer berichten voorbij komen over het verhuren van de kampeerauto. En het lijkt ook aantrekkelijk om de kosten terug verdienen door te verhuren. Maar werkt dat in de praktijk ook zo? Is het eigenlijk wel aantrekkelijk als je alles afweegt?

De Kosten

In veel gevallen wordt de kampeerauto maar een aantal weken per jaar gebruikt. Daarom valt deze in het kwartaaltarief van de belastingdienst en is de verzekeringspremie een stuk lager dan van een normale personenauto. Wat veel mensen zich vaak onvoldoende realiseren is dat deze voorwaarden kunnen veranderen als de kampeerauto wordt verhuurt.

Zo gaat bij regelmatig verhuren het kwartaaltarief naar een halfjaartarief en vervalt de goedkope kampeerautoverzekering. Je kunt je afvragen wanneer de belastingdienst dat opmerkt, maar door de vele fuiken langs de snelwegen gebeurt dat waarschijnlijk sneller dan je denkt. En wat dacht je van de camera’s die controleren op MRB.

Verzekeringsrisico’s

Als je de kampeerauto gaat verhuren – al dan niet via een bemiddelaar met een extra verzekering – dan ben je altijd verplicht dit te melden aan je eigen verzekeringsmaatschappij. De verzekeraar wil bij elke wijziging in het gebruik van de auto de eventuele risicoverzwaring en fraudegevoeligheid kunnen inschatten.

Meldt je de verhuur niet aan je verzekeraar waar de eigen kampeerautoverzekering loopt en komt deze er alsnog achter, meestal door een schade, dan wordt dit aangemerkt als verzwijging. Een schadevergoeding kan dan worden geweigerd en er kan een aantekening worden geplaatst in het frauderegister, wat weer problemen kan geven bij het aanvragen van andere nieuwe verzekeringen.

De schade tijdens verhuur wordt nooit gedekt door je eigen verzekeraar, omdat dit expliciet wordt uitgesloten in de polisvoorwaarden.

Dekking buitenland?

Bijna alle huurders van een kampeerauto zullen de grens oversteken. Dat maakt het geheel natuurlijk nog wat gecompliceerder. Gaat de huurder met je kampeerauto naar een land waarvoor de aanvullende verzekering tijdens de verhuur geen dekking biedt, waar je ook totaal geen zicht op hebt, dan wordt er in het geval van schade aan, of diefstal van je kampeerauto geen schadevergoeding betaald door je eigen verzekering.

Als de eigen verzekeraar een tegenpartij schadeloos moet stellen, dan worden de schadebetaling en de gemaakte kosten op jou persoonlijk verhaald: er was immers geen dekking. Dit kan ook betekenen dat wanneer je huurder ergens een grens over rijdt en de kampeerauto nooit meer terugbrengt, je kunt fluiten naar je geld.

Geen dekking als de huurder een andere bestuurder laat rijden

De bemiddelaars geven meestal aan dat de aanvullende verzekering alleen dekking biedt als de geregistreerde bestuurder het voertuig bestuurt. Laat de huurder zijn partner in het voertuig rijden, waar je ook geen zicht op hebt, dan biedt ook de aanvullende verzekering geen dekking voor schade. Bedenk daarbij dat er niet altijd sprake hoeft te zijn van kwade opzet. Wellicht voelt de huurder zich niet zo goed of is hij moe en laat deze de partner rijden. Ontstaat er dan een schade, dan wordt deze niet gedekt en door geen enkele verzekeraar vergoed.

Het kan ook voorkomen dat de geregistreerde huurder je kampeerauto bestuurt, maar onder omstandigheden waaronder schade alsnog wordt uitgesloten door de verzekeraar. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer de schade ontstaat als de huurder zonder (oncontroleerbaar) geldig rijbewijs rijdt, als deze de schade met opzet heeft veroorzaakt of als de bestuurder een te hoog alcoholpromillage in het bloed heeft. Allemaal omstandigheden die de verzekeraar uitsluit en waarin de schade aan je kampeerauto niet wordt vergoed.

Huurder moet medewerking verlenen bij schade

De huurder heeft geen enkel belang bij een voorspoedige afhandeling van eventuele schade aan je kostbare kampeerauto. Daarom is er geen garantie dat, in het geval van schade, het schadeformulier (goed, volledig en snel) ingevuld wordt en dat de huurder verder alle medewerking zal verlenen. Het schadeformulier en de medewerking zijn echter wel van essentieel belang in het schadetraject. Zolang de verzekeraar geen schadeformulier heeft, zal er geen schadevergoeding plaatsvinden. Is het formulier niet goed of onvolledig ingevuld en is de medewerking van de huurder minimaal, dan kan dit zelfs tot gevolg hebben dat je (gedeeltelijk) met je schade blijft zitten omdat de verzekeraar de schade niet kan afwikkelen en/of verhalen.

Rijgedrag huurder

Jij bent natuurlijk hartstikke zuinig op je kampeerauto. Je schakelt netjes en houdt je koppeling in de bochten niet ingetrapt. Maar aan het hoofd van de huurder kun je niet zien hoe deze met je kampeerauto omgaat (slippende banden, te snel/langzaam doorschakelen et cetera). Eventuele schade daardoor is ook meestal niet direct constateerbaar en achteraf is het vrijwel onmogelijk te bewijzen dat de huurder deze schade heeft veroorzaakt.

Extra slijtage, onderhoud en afschrijving

Het gebruik van de kampeerauto neemt toe door verhuur en daarmee ook de slijtage, het onderhoud en de afschrijving. Als dit niet wordt verdisconteerd in de huurprijs, dan zijn de verdiensten van de verhuur minimaal, zo niet nihil.

Verkeersboetes/schulden/parkeerboetes

Krijgt de huurder een verkeersboete en wordt hij of zij daarbij niet staande gehouden, of een parkeerboete met jouw kampeerauto, dan wordt deze boete op jouw naam geregistreerd. Immers, jij bent de kentekenhouder. De acceptgiro van het Centraal Justitieel Incasso Bureau zal dan ook na enige tijd bij jou in de bus vallen. Hoewel de huurder (of de bemiddelaar die garant staat) uiteindelijk de boete zal moeten (terug)betalen, blijf jij voor justitie eindverantwoordelijk.

Daarbij is het nog maar de vraag of en binnen welke termijn er wordt (terug)betaald door de bemiddelaar of de huurder en welke moeite je daarvoor moet doen.

Uw kampeerauto wordt in beslag genomen

Als de kampeerauto om wat voor reden dan ook in beslag wordt genomen (uitstaande schuld huurder, te hoge snelheidsovertreding, ongeval et cetera), dan heb je als verhuurder een groot probleem. De huurder kan op dat moment niet verder rijden, maar jij als verhuurder wordt geconfronteerd met de soms verstrekkende gevolgen terwijl de oorzaak buiten jouw schuld ligt. Bij de verzekeraar hoef je niet aan te komen want die sluit alle schade uit die ontstaat zolang het voertuig in beslag is genomen.

Het volgende lijkt onwaarschijnlijk maar komt helaas regelmatig voor en vormt een groot risico bij het verhuren (en delen of uitlenen) van uw de kampeerauto:

Als de huurder van je auto onbetaalde verkeersboetes heeft uitstaan en staande wordt gehouden door de politie, dan mag de politie jouw kampeerauto (waar de huurder op dat moment in rijdt) in beslag nemen als de huurder de schuld niet per direct kan voldoen. In het meest ongunstige geval mag de politie de kampeerauto uiteindelijk zelfs verkopen om met de opbrengst de uitstaande boetes te innen. Dit klinkt onredelijk omdat de kampeerauto geen eigendom is van de huurder. Maar volgens de Wet Mulder, waar de politie zich op kan beroepen, is dit echter wel mogelijk. En heeft de huurder van jouw kampeerauto schulden bij de belastingdienst? Dan zou je auto in beginsel ingevorderd kunnen worden door de belastingdienst op grond van het Bodemrecht of Bodembeslag. De belastingdienst is altijd preferent en mag beslag leggen op alle roerende zaken die zich op de bodem van de belastingschuldige bevinden maar niet van hem of haar zijn.

Betrouwbare huurder?

Binnen de regels van de privacywetgeving kan er niet goed worden gescreend, ook niet door de bemiddelaar, of de huurder betrouwbaar is. Eigenlijk blijkt pas achteraf of een huurder al dan niet betrouwbaar is, maar dan kan het al te laat zijn. Ook kan een bepaalde huurder op dit moment wel betrouwbaar zijn, maar dat hoeft morgen niet meer zo te zijn. De belastingdienst kan immers op elk moment beslag leggen.

Criminele activiteiten

Bij verhuur van de kampeerauto weet je dus vrijwel niets over de huurder en waar deze de auto voor wil gaan gebruiken. Drugskoeriers, ramkraken en andere criminele activiteiten lijken onwaarschijnlijk maar kunnen zeker niet worden uitgesloten. Buiten het feit dat je daar waarschijnlijk verre van wil blijven komt daar nog bij dat de verzekeraar geen schadevergoeding uitkeert als het voertuig voor andere doeleinden is gebruikt dan door de wet wordt toegestaan. Dit betekent dat de schade aan je voertuig en aan derden voor eigen rekening blijft. Iemand kan heel betrouwbaar overkomen, maar zekerheid heb je nooit.

Conflicten en gezeur

Het kan zijn dat de huurder de auto niet retourneert in de staat waarin deze werd meegegeven.
Zo kan er bijvoorbeeld stevig gerookt zijn in de auto of kan het interieur vervuild zijn door huisdieren. Jij of de bemiddelaar zou een boete kunnen opleggen aan de huurder, maar als deze ontkent, levert dit onnodige extra rompslomp op. En een borg compenseert vaak niet de schade kan veroorzaken. Je zal altijd je gelijk met bewijs moeten aantonen, en of je hier nu wel of niet in slaagt, in de tussentijd zit je als verhuurder wel met de schade.

Tot slot

Het verhuren van de kampeerauto brengt nogal wat risico’s met zich mee. Je kunt je dus afvragen of verhuren de moeite en het risico waard is in verhouding tot de verdiensten. En natuurlijk zal het meestal wel goed gaan, maar laat het nou net die ene keer fout gaan. Is dat het waard om deze risico’s te nemen?

De realiteit is zoals hij is, niet zoals wij willen dat hij is. Sla de krant open of surf even op internet en ontdek dat er veel mis gaat met het verhuren van eigendommen. Dat is niet alleen het geval bij het verhuren van je schuur waar hennepplanten in blijken te staan, of je sportwagen die onbeheerd is gevonden in de sloot, maar het kan dus ook gebeuren met je kampeerauto!

Misschien zie ik beren op de weg, maar zelf lijkt het mij als particulier geen goed idee om te verhuren. De risico’s zijn simpelweg te groot in verhouding tot de opbrengsten. Professionele verhuurmaatschappijen zijn ingesteld op deze risico’s en verrekenen dat in de verhuurprijs. Maar als particulier vis je al snel achter het net.

Daarbij krijg ik al jeuk als ik bedenk dat iemand anders in mijn bed slaapt, maar dat ben ik.