Mag je een kampeerauto voor de deur parkeren?…

In vakantietijd zie je regelmatig kampeerauto’s voor langere periodes geparkeerd staan op de openbare weg. Maar mag dat eigenlijk wel en voor hoelang is dat dan toegestaan?

Na enig rondvragen blijkt dat veel bezitters van een kampeerauto niet op de hoogte zijn van de regels. En dat is ook niet zo gek, want het verschilt per gemeente omdat het wordt bepaald door de APV (Algemene Plaatselijke Verordering). Wel wordt het beleid steeds meer landelijk afgestemd.

Dit betekend dat in veel gemeentes geldt dat je de kampeerauto maximaal drie dagen binnen de bebouwde kom mag parkeren.

Hou je je hier niet aan, dan krijg je meestal eerst een waarschuwing van een BOA van de gemeente. Haal je hem dan nog niet niet weg, dan kun je een boete krijgen of kan de kampeerauto zelfs worden afgesleept.

Een belangrijke overweging voor het gevoerde beleid van de gemeente is het aantal parkeerplaatsen dat beschikbaar moet zijn voor jou én je buren. Daarnaast kunnen kampeerauto’s het uitzicht in de straat verstoren.

Bij de controle wordt uitgegaan van het kenteken van het voertuig. Dus een bestelwagen die in de verste verte niet lijkt op een kampeerauto maar op kenteken wel een kampeerauto is, valt ook onder deze regels.

Mocht je de kampeerauto tóch langer voor de deur willen parkeren om in- of uit te pakken, dan kun je bij de gemeente ontheffing aanvragen. Wordt het uitzicht niet verstoord en kunnen je buren de auto nog kwijt, dan mag je de kampeerauto soms wat langer laten staan.

Ohw, en het elke drie dagen verplaatsen van de kampeerauto naar een ander parkeervak wordt door de meeste gemeentes niet meer geaccepteerd. Het gaat tegenwoordig om de functie van het object in relatie tot de plaats waar het staat. De gemeenten stellen de kampeerauto gelijk aan bijvoorbeeld een aanhanger of een caravan. En de redenering is dat die voertuigen ook altijd op privéterrein geparkeerd moeten worden.

Over het algemeen kan worden gesteld dat er buiten de grote steden of gebieden met parkeerproblemen niet erg actief zal worden gehandhaafd tenzij de buren melden.

Het advies blijft daarom altijd dat je het beste de kampeerauto op privéterrein kunt parkeren. Maar check vooral de APV van de gemeente waar je woont. En blijf in gesprek met je buren, want een melding is snel gedaan met alle gevolgen van dien.