Overdag je verlichting aanzetten kan een prent opleveren…

Toenmalig minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat) liet onderzoeken of het laten branden van de autoverlichting overdag zou leiden tot meer verkeersveiligheid.

Uit het onderzoek bleek dat het overdag aan zetten van de verlichting inderdaad iets beter is voor de verkeersveiligheid. Maar ook zorgt het voor een toename in brandstofverbruik van maximaal 3%. En hierdoor neemt ook de uitstoot van CO2-uitstoot met 3% toe. En daarom werd het voeren van verlichting overdag door automobilisten niet verplicht gesteld.

Bedenk daarbij dat wanneer je overdag wel je verlichting aan zet en deze niet naar behoren werkt, je een bekeuring kan krijgen.

Dat overkwam onlangs een bestuurder die werd beboet omdat zijn dimlicht overdag niet werkte. Hij kreeg daarvoor een boete van €. 95,=. De rechter stelde hem vervolgens in het ongelijk en het gerechtshof in Leeuwarden oordeelde daarop hetzelfde.

Volgens het reglement verkeersregels en verkeerstekens hoef je overdag geen verlichting te voeren. Maar doe je dat uit eigen keuze wel, dan moet het ook naar behoren werken. Niet alleen moeten ze op de juiste manier branden maar ze moeten ook goed zijn afgesteld.

Dus tref je onderweg een overijverige agent, dan kan het zomaar zijn dat je een bon krijgt, ondanks al je goede bedoelingen.